ZESPÓŁ

Magdalena Nowojska – Prezes Zarządu:

Psycholog, psychoterapeuta, anglista. Kwalifikacje do pracy psychologicznej zdobyła w trakcie studiów psychologicznych (specjalność kliniczna) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w trakcie 4-o letniego kształcenia w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej przy Krakowskim Centrum
Psychodynamicznym. Członek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Doświadczenie w pracy terapeutycznej zdobywała w poradniach zdrowia psychicznego, szpitalach ogólnym i psychiatrycznym, jednocześnie prowadząc własną praktykę. Pracuje jako psychoterapeuta z
osobami dorosłymi od 2013 roku. Od 2015 r. aktywnie działa w obszarze popularyzowania i wdrażania psychiatrii środowiskowej, wspierając powstawanie i funkcjonowanie środowiskowych centrów zdrowia psychicznego. Ponadto,
wraz ze współpracownikami prowadzi Fundację CISZUM, która aktywnie działa na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Izabella BobrowskaCzłonek Zarządu:

Psycholog w trakcie specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej, Certyfikowany Analityk Transakcyjny w obszarze psychoterapii (CTA-P) – certyfikat European Association of Transactional Analysis, członek Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej. Zajmuje się psychoterapią, poradnictwem psychologicznym oraz interwencją kryzysową w instytucjach pomocy społecznej. Od ponad 10 lat współpracuje także z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz zdrowia psychicznego, m.in. w obszarze zatrudnienia wspomaganego i psychoedukacji dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin i bliskich. W ramach własnej praktyki od 5 lat prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych.

 

Katarzyna Chlewińska Członek Zarządu: 

Psycholog, psychoterapeutka, absolwentka psychologii (specjalność kliniczna) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, antropolożka kulturowa. Ukończyła Studium Socjoterapii oraz Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym – placówce rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, gdzie regularnie superwizuje swoją pracę terapeutyczną. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie w pracy terapeutycznej zdobywała w ośrodku interwencji kryzysowej, poradniach zdrowia psychicznego oraz na oddziale dziennym psychiatrycznym. Pracuje jako socjoterapeutka i psychoterapeutka z osobami dorosłymi i młodzieżą od 2009 roku. 

 

Marta Karbowa – Płowens – Konsultant ds. Ewaluacji

Psycholog, psychoterapeuta, doktor nauk społecznych w zakresie psychologii. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2014 pracuje jako adiunkt w Zakładzie Psychologii Osobowości, dzięki czemu łączy praktykę psychologiczną z aktywnością naukową i dydaktyczną. Autorka publikacji i wystąpień konferencyjnych poświęconych tematyce przywiązania. Kwalifikacje psychoterapeutyczne zdobywała w czteroletniej Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej zdobywała w ramach staży w Poradni Zdrowia Psychicznego Katharsis w Poznaniu oraz na oddziałach psychiatrycznych w szpitalach w Poznaniu, Kościanie oraz Gnieźnie. Członek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Psychoterapię prowadzi od 2012 r.