WSPÓŁPRACAPRACA

Zachęcamy do regularnego zaglądania na tę stronę. W związku z tym, że uruchomiony został program Model wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi. Moja sprawa! w najbliższym czasie będziemy poszukiwać wielu osób do współpracy. Zapraszamy!


Poszukujemy EKSPERTÓW PRZEZ DOŚWIADCZENIE!

Jeśli jesteś osobą, która zmagała się z problemami natury psychicznej bądź towarzyszyła takiej osobie jako rodzic, przyjaciel, nauczyciel, pracodawca dołącz do naszego zespołu.

Więcej możesz dowiedzieć się TUTAJ


 

PRACA DLA PSYCHIATRÓW! 

Poszukujemy psychiatry na stanowisko konsultanta do innowacyjnego projektu „Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja Sprawa!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

Główne zadania konsultanta-psychiatry:
• systematyczna ocena stanu zdrowia psychicznego pacjenta, w tym proaktywna kontrola reakcji pacjenta na leczenie
• śledzenie i nadzorowanie efektów leczenia (z pomocą innowacyjnego oprogramowania);
• zalecanie zmian w leczeniu, farmakoterapii oraz innych form oddziaływania terapeutycznego;
• dokonywanie bezpośredniej ewaluacji psychiatrycznej bardziej wymagających pacjentów (w gabinecie);
• okresowy przegląd i omawianie stanu zdrowia pacjentów z członkami Zespołu Zintegrowanej Opieki (Menager pacjenta, Psycholog, Lekarz POZ oraz Konsultant ds. społecznych);
• udzielanie porad lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej z ramach Zespołu Zintegrowanej Opieki;
• pełnienie roli edukacyjnej dla pozostałych członków Zespołu Zintegrowanej Opieki;

Wymagania:
• tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii lub w trakcie specjalizacji (min. 2 lata doświadczenia)
• mile widziana specjalizacja w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży,

Cechy i predyspozycje:
• zaangażowanie i odpowiedzialność
• otwartość na zmiany
• systematyczność
• umiejętność pracy w zespole.
• bardzo dobra organizacja pracy

Oferujemy:
• zatrudnienie w oparciu umowę o świadczenie usług
• udział w bardzo ciekawym i innowacyjnym projekcie
• pracę w interdyscyplinarnym zespole specjalistów

Szczegóły TUTAJ