WSPÓŁPRACA/PRACA

Zachęcamy do regularnego zaglądania na tę stronę. W związku z tym, że uruchomiony został program Model wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi. Moja sprawa! w najbliższym czasie będziemy poszukiwać wielu osób do współpracy. Zapraszamy!


Poszukujemy EKSPERTÓW PRZEZ DOŚWIADCZENIE!

Jeśli jesteś osobą, która zmagała się z problemami natury psychicznej bądź towarzyszyła takiej osobie jako rodzic, przyjaciel, nauczyciel, pracodawca dołącz do naszego zespołu.

Więcej możesz dowiedzieć się TUTAJ


 

PRACA DLA PSYCHIATRÓW! 

Poszukujemy psychiatry na stanowisko konsultanta do innowacyjnego projektu „Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja Sprawa!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

Główne zadania konsultanta-psychiatry:
• systematyczna ocena stanu zdrowia psychicznego pacjenta, w tym proaktywna kontrola reakcji pacjenta na leczenie
• śledzenie i nadzorowanie efektów leczenia (z pomocą innowacyjnego oprogramowania);
• zalecanie zmian w leczeniu, farmakoterapii oraz innych form oddziaływania terapeutycznego;
• dokonywanie bezpośredniej ewaluacji psychiatrycznej bardziej wymagających pacjentów (w gabinecie);
• okresowy przegląd i omawianie stanu zdrowia pacjentów z członkami Zespołu Zintegrowanej Opieki (Menager pacjenta, Psycholog, Lekarz POZ oraz Konsultant ds. społecznych);
• udzielanie porad lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej z ramach Zespołu Zintegrowanej Opieki;
• pełnienie roli edukacyjnej dla pozostałych członków Zespołu Zintegrowanej Opieki;

Wymagania:
• tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii lub w trakcie specjalizacji (min. 2 lata doświadczenia)
• mile widziana specjalizacja w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży,

Cechy i predyspozycje:
• zaangażowanie i odpowiedzialność
• otwartość na zmiany
• systematyczność
• umiejętność pracy w zespole.
• bardzo dobra organizacja pracy

Oferujemy:
• zatrudnienie w oparciu umowę o świadczenie usług
• udział w bardzo ciekawym i innowacyjnym projekcie
• pracę w interdyscyplinarnym zespole specjalistów

Szczegóły TUTAJ

 


PRACOWNIK BIUROWY

Obecnie poszukujemy pracownika biurowego do organizowania i dokumentowania realizowanych przez Fundację zadań w „Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja Sprawa!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie projektu (organizacja i rozliczanie), w tym:
 • organizacja form wsparcia, m.in. spotkań, szkoleń, superwizji, zajęć grupowych dla beneficjentów – w tym ustalanie grafiku prowadzących (specjalistów i wolontariuszy);
 • przygotowanie umów z wolontariuszami i wykonawcami działań merytorycznych, kompletowanie dokumentacji ich pracy;
 • przeprowadzanie procedur związanych z wyborem wykonawców – w tym działania rekrutacyjne oraz weryfikacja kwalifikowalności wolontariuszy i uczestników zajęć grupowych;
 • prowadzenie dokumentacji merytorycznej i finansowej;
 • dbałość o prawidłowy obieg dokumentów oraz przepływu informacji.
 • Reprezentowanie organizacji na zewnątrz
 • bieżący kontakt z beneficjentami, partnerami, instytucjami – kontakt telefoniczny, prowadzenie bieżącej korespondencji, współpraca w realizacji zadań;
 • bieżący kontakt z wykonawcami działań– m.in. monitoring realizowanych w projekcie zadań Fundacji, konsultowanie działań informacyjnych, promocyjnych, świadomościowych pod kątem merytoryki projektu;
 • Inne prace administracyjno – biurowe, w tym aktualizacja informacji na stronie internetowej.

Oczekiwania:

 • absolwent/ka studiów lub student/ka 5 roku
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • umiejętność ustawiania priorytetów i kontrolowania różnych zadań jednocześnie,
 • samodzielność oraz zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office łącznie z programem Word, Excel i Power Point
 • znajomość i umiejętność obsługi Internetu m.in. mediów społecznościowych
 • znajomość języka angielskiego
 • skrupulatność i systematyczność
 • komunikatywność
 • wysoka kultura osobista

Mile widziane doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej, zwłaszcza w samodzielnym prowadzeniu projektów

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pół etatu
 • pracę w innowacyjnym projekcie

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie aplikacji (CV i list motywacyjny) z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji na adres: iza.bobrowska@ciszum.pl do 30.06.2019r.