SZKOLENIA DLA CZŁONKÓW ZESPOŁÓW ZINTEGROWANEJ OPIEKI

w ramach programu Model wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi. Moja sprawa! 

 

CZĘŚĆ WYKŁADOWO-SZKOLENIOWA

Część wykładowo-szkoleniowa skierowana jest do wszystkich członków Zespołów Zintegrowanej Opieki:

Managerów Pacjenta, Konsultantów ds. Psychiatrycznych, Lekarzy POZ, Konsultantów ds. Społecznych

Zajęcia odbywać się będą w dwóch lub trzech grupach w okresie od sierpnia 2018 r. do stycznia 2019 r.

Wybór grupy (terminu) jest za każdym razem dowolny, istotne jest, aby uczestniczyć w szkoleniu z każdego z tematów.

Maksymalna liczba uczestników na każdym ze szkoleń – 12 osób.

Czas trwania zajęć: 8 godzin lekcyjnych. W trakcie przewidziano przerwę kawową i obiadową.

Szkolenia odbywać się będą w:

Biurowiec OMEGA, XI piętro,
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79 A

Istnieje możliwość zaparkowania samochodu przed budynkiem

lp.

Tematy zajęć

I

termin

II

termin

III

termin

1.

Główne zasady modelu wdrożeniowego opartego na Collaborative Care

25.08, sobota,

08:00-15:00

31.08, piątek,

08:00-15:00

 —–

2.

Struktura i zadania zespołu zintegrowanej opieki środowiskowej. Budowanie umiejętności zespołu.

14.09, piątek,

08:00-15:00

15.09, sobota,

08:00-15:00]

21.09, piątek,

08:00-15:00

3.

Model współpracy specjalistów w zakresie diagnozy – część medyczna

29.09, sobota,

08:00-15:00

05.10, piątek,

08:00-15:00

 —–

4.

Model współpracy specjalistów w zakresie ścieżki leczenia

16.11, piątek,

08:00-15:00

17.11, sobota,

08:00-15:00

 —–

5.

Model współpracy specjalistów w zakresie diagnozy – część społeczna; Pacjent i najbliższe środowisko

08.12, sobota,

08:00-15:00

14.12, piątek,

08:00-15:00

 —–

6.

Rejestr Pacjenta jako teoretyczne odwzorowanie modelu

11.01, piątek,

08:00-15:00

18.01, piątek,

08:00-15:00

19.01, sobota,

08:00-15:00

 SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE DLA MANAGERÓW PACJENTA

17. 10, środa,

16:00-20:00

Biurowiec OMEGA,

 Dąbrowskiego 79 A

19. 10, piątek,

08:00-15:00

Biurowiec OMEGA,

 Dąbrowskiego 79 A

25. 10, czwartek,

16:00-20:00

Biurowiec OMEGA,

 Dąbrowskiego 79 A

30. 11, piątek,

08:00-15:00

Biurowiec OMEGA,

 Dąbrowskiego 79 A

23.01, środa

8:00-16:00

Biurowiec OMEGA,

 Dąbrowskiego 79 A

30.01, środa

8:00-16:00

szkolenie realizowane na terenie placówek POZ

 SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE DLA PSYCHIATRY

odbędzie się:

27.01, środa, godz. 8:00-15:00

Siedziba Fundacji Ciszum, Barwicka 14c/5