O Fundacji

Czym się zajmujemy?

Celem Fundacji jest promowanie i wdrażanie inicjatyw oraz standardów sprzyjających zdrowiu psychicznemu, w tym w szczególności:

1. Promowanie, inicjowanie i wdrażanie deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych i społecznych na rzecz zdrowia psychicznego.

2. Upowszechnianie wiedzy na temat czynników wpływających na zdrowie psychiczne.

3. Inicjowanie, realizowanie i promowanie badań dotyczących efektywnych oddziaływań profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych w zakresie zdrowia psychicznego. 

4. Realizowanie działań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego w tym profilaktyki, leczenia i rehabilitacji, również osób niepełnosprawnych, a także wsparcia rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi, z zachowaniem standardów opartych na dowodach.

5. Przyczynianie się do wdrażania w systemach opieki zdrowotnej i społecznej opartych na dowodach standardów profilaktyki, leczenia i rehabilitacji zaburzeń psychicznych oraz wsparcia dla rodzin i otoczenia osób z zaburzeniami psychicznymi.

6. Realizowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz ochrony praw osób z zburzeniami psychicznymi – w tym osób niepełnosprawnych – oraz ich rodzin i otoczenia, a także na rzecz zapobiegania ich stygmatyzacji wykluczeniu społecznemu.

ZAPRASZAMY NA STRONĘ PROJEKTU SPRAWA NA TAK!